Dessvärre blir det ingen fest enligt ursprunglig plan.
Mer information kommer senare.