05
juni
2024
Öresund Östra

Sweden

Skånemotor är en samhällsinriktad idéverkstad som ska hjälpa Skåne till sitt bästa jag. Ett föredrag i Rotarys anda.

Föredragshållare är Johan Wester känd för många med Hipp Hipp och flera ofta kluriga program.